Arkiv

i Nordland

Målet til Arkiv i Nordland:

– sikre dokumentene i et evighets-perspektiv
– arbeide for at de blir brukt som kilde
– stille dokumenter til rådighet for alle mulige formål,
   fra forskning og annen vitenskapelig virksomhet
   til dokumentasjon av personlige rettigheter,
   slektsforskning og ren nysgjerrighet.

Arkivet har rutiner for å behandle opplysninger
som ikke kan gjøres offentlig, på en trygg måte.

Publikum er velkommen til å besøke arkivet.

Ta kontakt per telefon eller e-post,
eller søk informasjon gjennom vårt nettsted

http://arkivinordland.no

Arkiv i Nordland holder til
ved Høgskolen i Bodø.
Vi samarbeider med kommuner,
museum, bibliotek og historielag
rundt om i hele fylket.
Dokumentene er for det meste på papir,
men stadig mer er lyd og bilder og
alskens dokumenter i digitale formater.