2004

Johan Myrvolds liv blir
"gjenoppdaget"

Familien forsto at mye
av dette var verdifullt
materiale som kunne kaste
lys over slektshistorien.
Myrvolds barnebarn,
Marit Olsen, tok et
spesielt ansvar.

Mange dokumenter og
bilder ble skannet, og
medlemmer av familien
har fått tykke permer med
kopier av familiehistorien.

Det meste av papirdoku-
mentene bl avlevert til
Arkiv i Nordland.
Materialet er nå blitt en
viktig del av historien til
familien Myrvold – og
vår felles historie.

Etter Johan Myrvolds død
ryddet familien ut av gammelstua
på Godøynes.
De fant mange spor
etter Johan og Jonettes liv:
Gamle møbler og gjenstander, brev,
dokumenter og fotografier
som knyttet fortid og nåtid sammen.