1920

Trange tiår
En kramkar med ryggsekk

Johan fikk i 1920 tillatelse
til å drive omførselshandel
med bøker i distriktet. Så
utvidet han vareutvalget
til å omfatte skrivesaker, sømtilbehør, pyntesaker m.m.

Han solgte også strikke-
varer, etter hvert også
maskinproduserte på
innkjøpt strikkemaskin.
Johan reiste mest i Salten.
Han besøkte også Helgeland.

Han gikk og syklet med
skreppekofferten sin. Noen
ganger leide han bilskyss.
Handelsvirksomhet og
gårdsdrift la livsgrunnlaget
for familien Myrvold.

I de harde tjue- og tredveåra opplevde
næringslivet en økonomisk krise.
Den rammet både jordbruk, fiskerier
og industri.
På det meste var over 100 000 mennesker
uten fast arbeid. Folk måtte ofte ta det
arbeidet som ble tilbudt. Mange forsøkte
å starte sin egen virksomhet.