1906

Utvandring til Amerika
Johan gifter seg

Den 31. oktober 1906
giftet Johanseg med
Jonette Maianne Johansen.
Sammen fikk de tre barn.

I 1907 reiste Johans bror
Bernhard til Amerika med
dampskipet "Ivernica".
Gjennom flere brev kan vi
følgehans liv i et
fremmed land.

Bernhard giftet seg med
norskættede Lena i 1910.
Dernhard sendte tidlig
penger hjem til familien
I 1925 besøkte Bernhard
med familie Godøynes.

I hundreåret 1825-1925 forlot rundt
800.000 nordmenn landet og slo seg ned
i Amerika. Utvandringen gikk i tre store
bølger. I 1866-1873 dro over 110.000
mennesker, i 1873-1893 dro 293 000,
og i 1901-1910, var det nær 200 000
utvandrere. Det fleste som emigrerte fra
Nord-Norge, dro med den siste bølgen.