1899

Industrien vokste fram
Arbeidsmann i Sulitjelma

Som ung var Johan på
arbeid i Sulitjelma sammen
med broren og faren.
Han kombinerte sesongfiske
med malmvasking.

Dokumentene forteller
at han tidlig ble plaget
med helsa. Hardt arbeid
på fiskebåten og i Sulis
var nok medvirkende årsak
til problemer med
muskler og ledd.

I 1890-årene flyttet tyngdepunktet
i bergverksdriften nordover.
I år 1900 sto Nordland for nesten
halvparten av samlet produksjonsverdi.
Sulitjelma Gruber var størst av bedriftene
i bergverksfylket Nordland. På høyden
ble selskapet regnet som Europas mest
moderne, og Norges nest største bedrift.