1896

Lofotfisket ga arbeid
Lauskar på fiskemottak

Som barn flest på den
tiden måtte Johan Myrvold
hjelpe til på gården hjemme
og så klippfiskbergene
i bygda.

Som unggutt dro han
og faren på sildefiske på
Saltenfjorden.

Senere ble det
vinterfiske på Lofothavet
og på Finnmarkskysten.
Der var han mannskap
på større båter
fra distriktet.

Hver vinter strømmet tusenvis av fiskere
til Lofoten for å ta del i lofotfisket.
Vinterfiske etter gytetorsk (skrei) har historiske røtter helt tilbake til sagatiden.
På 1800-tallet var lofotfisket
en av de viktigste inntektskildene
til folk i Nordland.
I 1896 deltok vel 32000 fiskere.