Levd liv
– i arkiv

Vi skal her følge sporene etter en nordlending
som levde før oss.
Informasjonen finnes i offentlige og private arkiver.
Sporene gir oss til sammen et bilde
av en av våre nære forfedre.

Johan Kornelius Myrvold
ble født en januardag i 1880 på
en husmannsplass på Godøynes i Bodø.

Myrvold sikret systematisk sine spor.
Hans etterkommere bevarte dem.
Derfor er det her mulig å fortelle
om hans innholdsrike liv.