Velkommen til Digibib.no

Digitale ressurser

Nordland fylkesbibliotek samler inn digitale ressurser som vi ønsker å formidle til innbyggerne i Nordland.

Denne nettsiden vil være en samling av ressurser lokalt hos oss.

Sidene er under utbygging